Truy cập nội dung luôn

Ngày 22/5, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), giai đoạn 2016-2020 tại Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn. Tham gia giám sát có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.