Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 7, năm 2017

23/03/2017 15:46 Số lượt xem: 390

Ngày 23/3, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá 7, năm 2017 cho công chức thuộc sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình (Phó Giám đốc Sở Nội vụ) phát biểu chỉ đạo lớp học

Dự khai giảng có Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Vũ Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức (Bộ Nội vụ), đồng chí Nguyễn Trọng Bình (Phó Giám đốc Sở Nội vụ).

Khoa học gồm 100 học viên đến từ các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Học viên sẽ học trong giờ hành chính các ngày thứ 5, 6 và ngày thứ 7 hàng tuần. Thời gian học 2 tháng, các học viên được nghiên cứu những kiến thức cơ bản về: Lý luận về hành chính nhà nước, pháp luật trong hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công, kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng phân tích công việc, kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; trao đổi kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân công và phói hợp trong hoạt động công vụ, …  Qua đó, giúp học viên trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quản lý nhà nước và công tác điều hành, kỹ năng xử lý công việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả; phương pháp xử lý tình huống quản lý nhà nước trong thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2403

Đã truy cập : 41293651