Khai giảng lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ

22/11/2017 15:31 Số lượt xem: 300

Sáng nay, tại tầng 4, hội trường Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ năm 2017 cho công chức của các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở dự.

Đ/c Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo lớp học.

Khóa bồi dưỡng năm nay được chia làm 03 lớp, mỗi lớp học 03 ngày trong giờ hành chính (lớp 1 học từ ngày 22-24/11/2017; lớp 2 học từ 27-29/11/2017; lớp 3 học từ 30/11-02/12). Trong thời gian 03 ngày, các học viên sẽ được trang bị các nội dung sau: Văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là khóa học rất bổ ích và thiết thực trong thời điểm hiện nay. Khóa học nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội ở mỗi đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức từng bước chuyên nghiệp, hiện đại./.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2124

Đã truy cập : 42668748