Có quy định chuyển tiếp khi bãi bỏ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài

03/05/2018 15:26 Số lượt xem: 932

Tại kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về việc bãi bỏ chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng có quy định chuyển tiếp để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người thụ hưởng chính sách.

Chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh được ban hành từ năm 2000, đã qua 05 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm: 2005, 2008, 2012, 2013, 2014, gồm 03 chính sách: Khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ; chuyên khoa cấp I, II); Thu hút nhân tài (tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức) về làm việc lâu dài tại tỉnh; Khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao; người được tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước. Các chính sách này được thực hiện theo các Nghị quyết: số 43/2012/NQ-HĐND17 ngày 25/4/2012, số 83/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh Bắc Ninh và các Quyết định: số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012, số 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013, số 326/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Sau hơn 18 năm thực hiện, quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh đã hỗ trợ, động viên đáng kể số lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học sau đại học; thu hút được nhiều cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đại học chính quy loại giỏi và sau đại học về công tác tại tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; động viên, khuyến khích học sinh, vận động viên và người hướng dẫn đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để những người có tài năng phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Có thể khẳng định trong khi Trung ương chưa có chính sách thu hút nhân tài, việc tỉnh Bắc Ninh sớm ban hành và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, là một chủ trương lớn, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Tuy nhiên, qua rà soát đối chiếu với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hiện nay của tỉnh cho thấy:

- Về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học sau đại học: Hiện nay, việc đi đào tạo sau đại học (nhất là trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I) đã trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, công chức, viên chức và tương đối phổ biến. Mặt khác, số tiền được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh chỉ bù đắp được một phần nhỏ so với tổng chi phí cho khóa học. Do vậy, việc duy trì chính sách này không còn nhiều ý nghĩa như những năm trước đây.

- Về chính sách tuyển dụng, tiếp nhận những người có tài năng:  Ngày 05/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2018). Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 633-CV/TU ngày 18/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 201/UBND-NC ngày 24/01/2018 chỉ đạo kể từ ngày 20/01/2018 tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND17, Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Việc tuyển dụng công chức, viên chức có tài năng của tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về chính sách khen thưởng những người có thành tích xuất sắc: Hiện nay, đã có các văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về chế độ, chính sách khen thưởng đối với những người có thành tích xuất sắc trùng với đối tượng khen thưởng tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND nhưng mức thưởng cao hơn, gồm:

+ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung huấn luyện và thi đấu. Trong đó quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thi đấu quốc tế cao hơn nhiều so với chính sách của tỉnh.

+ Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định mức thưởng cho học sinh và giáo viên hướng dẫn đạt giải quốc gia, quốc tế cao hơn từ 2-5 lần so với quy định tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND.

Từ các lý do trên, các chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh không còn phù hợp và cần thiết, cần phải bãi bỏ.

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học sau đại học và những người đạt các danh hiệu, thành tích trước ngày 20/01/2018 (ngày tạm dừng thực hiện chính sách), Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh có quy định chuyển tiếp: “Cán bộ, công chức, viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học sau đại học, người đạt các danh hiệu, thành tích trước ngày 20/01/2018 chưa được hưởng chế độ hỗ trợ, thưởng sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ, thưởng theo quy định tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND nếu đủ điều kiện, thủ tục”.

Thanh Hương (Theo BBN)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1179

Đã truy cập : 42927701