Đại hội Đảng bộ Sở nội vụ tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

28/02/2020 16:28 Số lượt xem: 741

Trong 02 ngày 27 - 28/02, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy khối và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng toàn thể đảng viên Sở Nội vụ.

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh hiện có 6 Chi bộ (Văn phòng – Thanh tra; Phòng Công chức, viên chức; Phòng Tổ chức bộ máy-Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền – Công tác Thanh niên; Ban Tôn Giáo; Ban Thi đua – Khen thưởng; Chi cục Văn thư Lưu trữ) với 73 đảng viên; Trong đó: đảng viên chính thức 70 đồng chí, 03 dự bị; đảng viên nữ có 39 đồng chí (chiếm 53,42%); đảng viên tôn giáo có 02 đồng chí. Có 97% cán bộ, đảng viên có trình độ đại học trở lên (trong đó có 01 Tiến sĩ; 29 Thạc sĩ; 41 Đại học). Trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp 20 đồng chí, chiếm 27,4%; Trung cấp 34 đồng chí, chiếm 46,58%, sơ cấp có 05 đồng chí, chiếm 6,85%.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ trong Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, chương trình công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chương trình, đề án, báo cáo của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai công tác của Đảng bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm, công tác phát triển đảng viên được chú trọng.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội.

Kết quả đánh giá chất lượng trung bình hàng năm, 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Sở nhiều năm liền được Đảng bộ cấp trên công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra…

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo ngành Nội vụ tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ; tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tận lực, tận tâm với công việc; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm, 100% Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% Chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; hàng năm, 80% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết nạp ít nhất 5 đảng viên mới…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Chúc mừng những kết quả, thành tích mà Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Sở Nội vụ tỉnh luôn xác định vai trò quan trọng và nòng cốt trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt các giải pháp đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động chung của toàn ngành, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh trong sạch, vững mạnh, giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm qua.

Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác Đảng, chính quyền, thường xuyên đổi mới, nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của người đứng đầu; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên nghiệp, bài bản, tinh nhuệ.

Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt, phát huy sức mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và xây dựng tập thể cơ quan trong sạch, vững mạnh…


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Bí thư Đảng ủy khóa VII tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa VIII; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh khóa VIII đề ra.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9108

Đã truy cập : 43871603