Đại Hội Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng lần thứ VI

14/01/2020 18:13 Số lượt xem: 287

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh; Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 132-KH/ĐUS, ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022. Kế hoạch số 23-KH/CB ngày 28/11/2019 của Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng về việc Tổ chức Đại hội Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c Nguyễn Trọng Tân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

Sáng ngày 14/01, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng, Đảng bộ Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2022 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đạt kết quả cao. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Trọng Tân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thanh Sơn, Văn phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở.

Hiện nay, Chi bộ Ban TĐKT có 11 đảng viên, đều là đảng viên chính thức. Tuổi đời bình quân là 38,3, cao nhất là 58 tuổi, thấp nhất là 29 tuổi; nam: 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 27,3%; nữ: 08 đồng chí: 72,7%. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 27,3%; Đại học 08 đồng chí, chiếm tỷ lệ 72,7%. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 01 đồng chí, chiếm 9,1%; Trung cấp 07 đồng chí, chiếm 63,6%; sơ cấp 01 đồng chí, chiếm 9,1%. Trong nhiệm kỳ qua, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã nỗ lực triển khai, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV đề ra. Hằng năm, các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên trong Chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; có tinh thần đoàn kết, nhất trí xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Chi bộ Ban TĐKT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ. Về chuyên môn, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sự quan tâm của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao.

Đại hội Chi bộ thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; Thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.  Đồng thời thảo luận Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ mới và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra: Tán thành với những nội dung đã nêu trong Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2020; Giao cấp ủy Chi bộ khóa VI tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Đại hội để hoàn thiện, ban hành để tổ chức thực hiện. Đại hội đã tiến hành biểu quyết 100% nhất trí thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2022; Hàng năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; các phòng chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Hàng năm 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ, kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 03 đồng chí; làm tốt công tác phát triển đảng viên; Đại hội giao cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, lãnh đạo điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua; biến Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể của Chi bộ trong từng năm và triển khai, tổ chức thực hiện có kết quả và hiệu quả cao; Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Trọng Bình biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần triển khai trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Chi bộ tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ, hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng nghiệp để phổi hợp tập trung cao độ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí, gồm: Nguyễn Thị Kim Thi (Quyền Trưởng ban, giữ chức Bí thư); Đàm Văn Bắc, (Phó Trưởng ban, Phó Bí thư); Bùi Thị Thục, ủy viên. Đại hội đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và các năm tiếp theo./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6063

Đã truy cập : 43748791