Đại hội Chi bộ Ban Tôn giáo nhiệm kỳ 2020-2022

10/01/2020 11:28 Số lượt xem: 335

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh; Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 132-KH/ĐUS, ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Đ/c Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Sáng nay, Chi bộ Ban Tôn giáo, trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2022 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt kết quả cao.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở.

 Đại hội Chi bộ đã thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; Thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở  biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban, tham mưu cho lãnh đạo UBDN tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác QLNN về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chi bộ thực sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong toàn thể đảng viên; tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng. Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Bí thư, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 02 đồng chí: Chu Quang Hảo, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Toản, Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tôn giáo đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và các năm tiếp theo.

Ngọc Toản

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6337

Đã truy cập : 43676777