Đại hội Chi bộ Phòng Cán bộ công chức và Cải cách hành chính lần thứ v, nhiệm kỳ 2017-2020

31/07/2017 12:14 Số lượt xem: 603

Chiều ngày 28/7, Chi bộ Phòng Cán bộ công chức và Cải cách hành chính tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Chi bộ Phòng Cán bộ công chức và Cải cách hành chính có 11 đảng viên chính thức thuộc 02 phòng chuyên môn: Phòng Cán bộ công chức và Cải cách hành chính. Trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đảng viên tương đối cao và đồng đều (100% đảng viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 7/10 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 5/77 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 4/11 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị). Các đồng chí đảng viên đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần đoàn kết, tự giác, trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn, công tác đảng, đoàn thể.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tạo được sự đồng thuận cao, thể hiện được sự đoàn kết và thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình; công tác phổ biến và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy cấp trên được thực hiện tốt; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày được nâng cao; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đảm bảo chất lượng, các đảng viên sau khi được kết nạp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao. Trong cả nhiệm kỳ, Chi bộ luôn được đánh giá là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2017 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; 100% đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; triển khai tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn được Chi bộ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức trong chi bộ, Chi bộ Phòng Cán bộ công chức và Cải cách hành chính luôn hoàn thành tố nhiệm vụ chuyên môn được giao. Công tác cải cách hành chính được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tập trung, quyết liệt và đầu tư nhiều nguồn lực. Đó là nhân tố quan trọng bảo đảm cho công tác cải cách hành chính Nhà nước ở địa phương được triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện trên tất cả ác lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Sở tiếp tục thực hiện Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh  đã được triển khai, thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, chặt ché, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyển dụng công chức viên chức đảm bảo đúng quy định, ko xảy ra kiện cáo, đơn thư. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Viêc giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo kịp thời, chính xác; việc xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thực được hiện công khai, dân chủ, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thự hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; hàng năm, các phòng chuyên môn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó ít nhất 80% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật. Sẽ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 03 đồng chí; làm tốt công tác phát triển Đảng. Đối với nhiệm vụ trọng tâm, đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác xây dựng Nghị quyết, Quyết định về chế độ chính sách của ngành; thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giữ vững truyền thống tốt đẹp của Chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần cùng với các Chi bộ và các đoàn thể trong cơ quan xây dựng Đảng bộ, chính quyền Sở Nội vụ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết thúc, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Công Trình (tái đắc cử chức danh Bí thư), Nguyễn Tiến Đạt (Phó Bí thư), Vũ Vân Anh./.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1418

Đã truy cập : 42946091