Đại hội Chi bộ phòng Công chức viên chức khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2022

14/01/2020 18:19 Số lượt xem: 257

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 22/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 132/KH-ĐUS ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ, Kế hoạch Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư Chi bộ.

Chiều ngày 14/01, Chi bộ Phòng Công chức viên chức, trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Chi bộ Phòng Công chức viên chức là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, có 08 đảng viên đều là đảng viên chính thức. Đại hội Chi bộ đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Kiểm điểm hoạt động của Bí thư Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 do Chi bộ khóa I trình bày tại Đại hội. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, điều động công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và các chế độ, chính sách khác …đồng chí Bí thư đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng chuyên môn; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội tiến hành phát động phong trào thi đua toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi bộ đoàn kết, thống nhất ý trí và hành động, vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Dương Trang

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5275

Đã truy cập : 43590028