Đại hội Chi bộ Văn phòng – Thanh tra nhiệm kỳ 2017-2020

11/07/2017 15:39 Số lượt xem: 427

Vừa qua, Chi bộ Văn phòng – Thanh tra tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2020. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ban Chấp hành Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Hiện nay, Chi bộ có 13 đảng viên thuộc các phòng, chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra và Công tác Thanh niên (đến tháng 4/2017). Trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đảng viên tương đối cao và đồng đều. Trong đó, thạc sỹ 05 đồng chí, chiếm 38,5%; đại học 07 đồng chí, chiếm 53,8%; trung cấp 01 đồng chí, chiếm 7,7% và 01 đồng chí đang học nghiên cứu sinh. Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân và cao cấp: 05 đồng chí (chiếm 38,5%), trung cấp: 05 đồng chí (chiếm 38,5%), sơ cấp: 03 đồng chí (chiếm 23%).

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sự phối hợp chặt chẽ của các Chi bộ, tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn trong cơ quan; sự nỗ lực phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính tiền phong, gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và công tác của mỗi đảng viên; Chi bộ Văn phòng – Thanh tra đã phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đảng được đặc biệt quan tâm, giữ vứng nề nếp; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả quan trọng ở cả 03 lĩnh vực: Văn phòng, Thanh tra và Thanh niên; công tác lãnh đạo quần chúng được Chi bộ phân công đảng viên trực tiếp tham gia công tác đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh…..

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ còn một số tồn tại và khó khăn sau: việc quán xuyến, đôn đốc, tổng hợp báo cáo còn hạn chế; công tác khánh tiết còn chưa được quan tâm; việc xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có việc còn hình thức và chưa cụ thể; công tác tham mưu trên các lĩnh vực công tác chuyên môn có việc chưa sâu, chưa kịp thời chủ động. Sự phối hợp giữa các bộ phận còn hạn chế, chưa phát huy được hết sức mạnh của tập thể; hình thức và chất lượng sinh hoạt Chi bộ định kỳ và chuyên đề chưa có nhiều đổi mới, việc đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm còn chưa kịp thời….

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy dịnh của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các phòng chuyên môn; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong Chi bộ. Phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; các phòng chuyên môn đều đạt hàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên của Chi bộ được xếp loại đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên được kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kết nạp từ 1-2 đảng viên mới. Công tác đoàn thể, 100% đoàn viên, hội viên được các tổ chức đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, các đảng viên, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tham mưu giúp Đảng ủy – Lãnh đạo Sở về lĩnh vực Văn phòng và Thanh tra.

Kết thúc, Đại hội bầu ra Ban chấp hành Chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Duy Bình (Chánh Thanh tra Sở), Vũ Thanh Hải (Chánh Văn phòng Sở), Nguyễn Đình Thông (Phó Chánh văn phòng Sở). Đồng chí Nguyễn Duy Bình tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1102

Đã truy cập : 42927701