Đại hội Chi bộ Văn phòng – Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

11/01/2020 11:39 Số lượt xem: 459

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh; Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 22/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 132-KH/ĐUS, ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Chiều ngày 10/01, Chi bộ Văn phòng – Thanh tra, trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội Chi bộ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2022 và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt kết quả cao. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Hiện nay, Chi bộ có 13 đảng viên (trong đó có 12 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, 01 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời; số đảng viên nữ là 05, chiếm 38,46%; số đảng viên nam là 08, chiếm 61,54%). Về trình độ chuyên môn, Thạc sỹ có 06 đồng chí, đại học có 06 đồng chí, trình độ khác 01 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị, cao cấp có 03 đồng chí, trung cấp có 08 đồng chí. Trong nhiệm kỳ qua, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã nỗ lực triển khai, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ XIV đề ra. Hằng năm, các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên trong Chi bộ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; có tinh thần đoàn kết, tự giác, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn cũng như công tác đảng, đoàn thể.

 Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Sở; sự phối hợp chặt chẽ của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và các phòng chuyên môn trong cơ quan cùng sự nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm, đoàn kết của mỗi đảng viên, Chi bộ Văn phòng – Thanh tra đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau: thanh tra chuyên ngành nội vụ theo kế hoạch đã đề ra; tham gia Đoàn kiểm tra công vụ của UBND tỉnh; tiếp nhận đơn thư và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực nội vụ; xây dựng Đề án vị trí việc làm của công chức viên chức Sở; chuyển đổi thanh fcoong hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 tại Khối Văn phòng; xây dựng các kế hoạch: CCHC, tuyên truyền CCHC, văn hóa công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát TTHC …; thực hiện tự chấm điểm chỉ số CCHC; chấm điểm tuyên truyền giáo dục pháp luật…Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng đảng tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện có hiệu quả.

 

Nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra sau khi được phê duyệt; thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật; xác minh, giải quyết, kết luận khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hiện tiếp công dân, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; quản lý chặt chẽ con dấu, các văn bản đi, đến đảm bảo đúng quy định; lập dự toán kinh phí hàng năm, phân khai tài chính, thực hiện tốt việc thanh quyết toán các nguồn kinh phí, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của công chức, viên chức; làm tốt công tác cán bộ trong cơ quan, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật; thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức theo quy định; công tác kiểm soát TTHC, duy trì và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác thi đua khen thưởng…

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần triển khai trong nhiệm kỳ tới như: tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tìm hiểu nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước để an tâm công tác; Chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có thẩm chất đạo đức, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ, hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội…

Kết thúc, Đại hội đã bầu ra Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí, gồm: Nguyễn Duy Bình (Chánh Thanh tra Sở, giữ chức Bí thư), Nguyễn Thanh Sơn, (Chánh Văn phòng Sở) Phó Bí thư; Nguyễn Đình Thông, ủy viên. Đại hội đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng trí tuệ sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và các năm tiếp theo.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5707

Đã truy cập : 43676839