Đại hội Công Đoàn cơ sở thành viên khối Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

30/06/2017 17:34 Số lượt xem: 470

Sáng nay, Văn phòng Sở Nội vụ tổ chức Đại hội Công Đoàn cơ sở thành viên khối Văn phòng Sở khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Đ/c Vũ Bá Rồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Sở chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa mới

Công đoàn cơ sở thành viên Khối Văn phòng Sở là tổ chức Công đoàn thuộc Công Đoàn Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Công đoàn có 39 đoàn viên (24 đoàn viên nam và 15 đoàn viên nữ). Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 18 đồng chí, chiếm tỷ lệ 46,15 %; Đại học 17 đồng chí, chiếm tỷ lệ 43,58 %. Về trình độ lý luận chính trị: 12 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm tỷ lệ 30,76/%, 01 đồng chí có trình độ cử nhân LLCT chiếm 2,56% , 14 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 35,89%. Đảng viên: Tổng số có 36 đồng chí chiếm tỷ lệ 92,3 %;

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Khối Văn phòng Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, mang lại nhiều lợi ích thiết thức, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao giữa chính quyền với tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn được tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị và được thông tin tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế; được quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về tư tưởng, tác phong, tạo động lực để đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung bình hằng năm, hơn 20 lượt đoàn viên công đoàn tham gia học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ... Các đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào thi đua các cấp phát động. Công tác từ thiện xã hội được quan tâm, tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động. Hằng năm, 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hoá. 100% các chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra.

Đ/c Vũ Bá Rồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Sở Nội vụ phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên. 100% đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của công đoàn và cơ quan. Hằng năm, trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó trên 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; trên 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; trên 83% tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc. 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do cơ qua và công đoàn các cấp phát động.

Kết thúc, Đại hội bầu ra Ban chấp hành Công Đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Ngọc Thịnh (Trưởng phòng Tổ chức Biên chế), Vũ Vân Anh (Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, tái cử) và Nguyễn Văn Phúc (Phó phòng Tổ chức Chính quyền, tái cử).

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1099

Đã truy cập : 42927722