Đại hội Thi đua yêu nước huyện Tiên Du lần thứ Nhất

07/07/2020 09:29 Số lượt xem: 264

Sáng 6/7, huyện Tiên Du tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ Nhất, giai đoạn 2020 - 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiên Du, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và 45 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn huyện.

Đ/c Nguyễn Hương Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Tiên Du.

Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Tiên Du được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Kinh tế tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn huyện tăng bình quân 9,8%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 97,6 triệu đồng/người/năm; huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống...      

Các phong trào thi đua phát triển giáo dục, y tế, văn hóa… thường xuyên được quan tâm, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn huyện có 93,1% Gia đình văn hoá; 92,2% Làng văn hoá; tỷ lệ điện táng, hoả táng chiếm 48,4%, tăng 24,3% so với năm 2015. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được coi trọng; 100% xã, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt Phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”  đã được hưởng ứng mạnh mẽ và có sức lan tỏa và đạt về đích sớm 04 năm so với kế hoạch.

Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, đổi mới; quy trình lựa chọn, bình xét được thực hiện đúng tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 01 tập thể, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động; 03 tập thể, 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ…

Đã có 04 tham luận được trình bày tại Đại hội, 05 tham luận được gửi ý kiến, đa phần đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, từ đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tăng cường cải tiến lề lối làm việc, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế của huyện đạt từ 8 - 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 0,1 – 0,2%; hàng năm có trên 83% làng văn hóa, 90 – 92% cơ quan, công sở đạt chuẩn văn hóa; …

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du đạt được trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với các phong trào thi đua thường xuyên, tăng cường phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tạo động lực cho sự phát triển, trước mắt là khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng đột xuất, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp thực sự được quan tâm. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của huyện.

Đ/c Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy trao Bằng khen cho các  tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ huyện Tiên Du vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Bắc Ninh. 05 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6675

Đã truy cập : 43749101