Đại hội UBĐK Công giáo Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023) thành công tốt đẹp

18/10/2018 15:09 Số lượt xem: 332

Trong 02 ngày 12 và 13/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần VII (nhiệm kỳ 2018-2023) do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội triệu tập hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu, tỉnh Bắc Ninh có 04 Đại biểu đại diện cho hơn 15.000 giáo dân Công giáo tham dự. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số tôn giáo bạn.

Đại hội lần này với chủ đề “Đồng Hành-Hiệp Thông-Phục Vụ” nhằm xác định đường hướng hoạt động cụ thể của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong thời gian tới.

Đại hội đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018; rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay về nội dung, phương thức hoạt động. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát triển hơn; Đại hội hiệp thương cử ra Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023) với 147 người (trong đó 96 linh mục, tỉnh Bắc Ninh có 02 đại biểu tham gia); Ban Thường trực 09 người (trong đó có 9 linh mục), chủ tich đoàn 28 người (trong đó 9 linh mục).


Theo đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, trong những năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” (nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”) đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa hiệp thông thực hiện các chương trình mục vụ của Giáo hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện đường hướng “Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ” trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đồng hành: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng Dân tộc và Giáo hội. Hiệp thông: Các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn luôn hiệp thông với Giáo hội, cùng Giáo hội chăm lo cho mọi thành phần dân Chúa trên quê hương Việt Nam. Phục vụ: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dấn thân vào đời sống xã hội Việt Nam để phục vụ mọi người trong Vui mừng và Hy vọng; tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng Dân tộc và Giáo hội để góp phần hiện thực hóa phương châm “Tốt đời-Đẹp đạo” của người Công giáo; Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ KTXH của đất nước, địa phương; đổi mới phương thức hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, “Người Công giáo tốt phải là công dân tốt”.

Nguyễn Hương Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5530

Đã truy cập : 43676803