Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 03 xã trên địa bàn huyện Gia Bình

06/01/2020 13:59 Số lượt xem: 177

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các Quyết định số 2160, 2162, 2163/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 03 xã trên địa bàn huyện Gia Bình, bao gồm: xã Giang Sơn, Song Giang và Bình Dương từ loại III lên loại II.

Việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính là cơ sở để xác định số lượng cán bộ chuyên trách, không chuyên trách và bổ sung chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; đồng thời, giúp tỉnh có căn cứ để xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4205

Đã truy cập : 43712364