Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại huyện Thuận Thành

22/03/2017 09:13 Số lượt xem: 731

Chiều 21/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại UBND huyện Thuận Thành. Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát.

Các ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Ninh trao đổi với lãnh đạo huyện Thuận Thành về công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương.

Cùng tham gia giám sát có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan. Sở Nội vụ có đồng chí Vũ Bá Rồng (Phó Giám đốc Sở) tham gia.
 
Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Thuận Thành báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2016. Theo đó, huyện đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn được quán triệt, tổ chức thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hoạt động nề nếp, hiệu quả. Trong 5 năm (2011-2016), huyện đã tinh giản biên chế được 36 công chức, viên chức.
 
Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là ở cấp xã còn hạn chế, chưa chủ động, hiệu quả; huyện chưa hoàn thành việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; công tác cải cách thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế tại địa phương...

Từ thực tiễn công tác, huyện Thuận Thành kiến nghị các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương quan tâm tháo gỡ một số khó khăn về sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cấp huyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị bổ sung số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với các xã đặc thù; tăng biên chế một số lĩnh vực còn thiếu so thực tế công tác; việc thay đổi tổ chức của một số cơ quan, đơn vị theo ngành dọc gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện…
 
Các thành viên trong Đoàn giám sát đã trực tiếp chất vấn, làm rõ một số nội dung liên quan đến nhu cầu sử dụng biên chế thực tế để đáp ứng yêu cầu công tác so với định biên hiện nay của UBND huyện, UBND cấp xã; việc sử dụng và chi trả chế độ cho các trường hợp lao động hợp đồng chuyên môn hiện nay; giải quyết những vấn đề về tổ chức đối với những đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sát nhập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh…
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận những kết quả huyện Thuận Thành đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.
 
Trong thời gian tới, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo hướng tinh gọn, kiến tạo, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, coi trọng công tác đào tạo, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, viên chức; tăng thẩm quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như mạnh dạn đề xuất với tỉnh sát nhập các đơn vị để tránh chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ…
 
Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện Thuận Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV trong thời gian tới.                                                                                                     

Theo H.T (Cổng điện tử tỉnh)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1746

Đã truy cập : 42938791