100% phường thuộc thành phố Bắc Ninh tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống QLVB&ĐH

24/09/2020 10:03 Số lượt xem: 277

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2019 tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; hơn 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử.

Lãnh đạo UBND phường Vũ Ninh ( thành phố Bắc Ninh) ký số văn bản điện tử thay cho ký văn bản giấy.

Đối với tạo lập hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử thay cho ký văn bản giấy, 100% cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã thực hiện. Ở cấp xã, việc triển khai còn chậm do có nhiều khó khăn như: Thiếu cơ sở vật chất, nhân lực hạn chế trình độ công nghệ thông tin… Trong số các địa phương, thành phố Bắc Ninh là đơn vị đầu tiên hoàn thành 100% tạo lập hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử đối với cấp xã, phường.

Việc triển khai tạo lập hồ sơ công việc, ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy đến cấp xã, phường đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Đây là cơ sở quan trọng hình thành nền kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy mọi hoạt động được tiến hành nhanh, tiện lợi, chính xác, minh bạch hơn.

Việt Anh-Quang Phát (Báo Bắc Ninh)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7344

Đã truy cập : 45199971