243 TTHC thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

15/11/2018 08:05 Số lượt xem: 217

14/11/ Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 Theo Quyết định, 243/402 TTHC của 17 Sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả gọi tắt là “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đạt tỷ lệ 60,4% so với số TTHC có phát sinh giao dịch. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính đạt tỷ lệ 100% TTHC thực hiện 4 tại chỗ/số TTHC có giao dịch. Một số Sở ngành đạt tỷ lệ cao như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 93,3%; Sở Kế hoạch và Đầu tư 88,5%; Sở Giao thông vận tải 86%; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 78,1%...

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giao Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lựa chọn các TTHC thực hiện 4 tại chỗ: tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả, qua đó, tiếp tục rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Sĩ Tấn (Cổng TTĐT tỉnh)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6825

Đã truy cập : 43676807