Ban Nội chính được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

12/04/2019 14:01 Số lượt xem: 221

Chiều 11/4, tại Hội trường tầng 3, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị “Giao ban Khối Nội chính quý I năm 2019”. Chủ trị hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh uỷ; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan Nội chính và Bí thư các huyện, thị, thành uỷ.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu, đề xuất; Hướng dẫn, kiểm tra; Thẩm định; Tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ theo phân cấp, trong bổ nhiệm một số chức danh tư pháp; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Trong năm Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường chủ động trong tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của nhà nước trên các lĩnh vực. Ngoài ra Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII.

  •  Công tác nghiên cứu, đề xuất: chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng theo dõi. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW ngày 11/6/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.
  •  Công tác hướng dẫn, kiểm tra: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 28/02/2018 và Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 15/5/2018 về việc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
  •  Công tác thẩm định: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham gia thẩm định một số văn bản liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2018. Một số báo cáo công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan khối nội chính trong năm 2018. Tham gia đóng góp vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tham gia góp ý vào Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3849

Đã truy cập : 43180404