Ban Thi đua - Khen thưởng: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

13/01/2021 07:56 Số lượt xem: 475

Sáng 12/01, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Vũ Thanh Hải, Đảng Uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ.

Chủ tịch Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan Ban Thi đua - Khen thưởng ký giao ước thi đua năm 2021

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tập thể, cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng giúp các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức khối thi đua của địa phương, đơn vị, đăng ký thi đua, ký kết giao ước, phát động thi đua và chỉ đạo phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực; Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Gắn thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng được chú trọng, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, phát huy hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Hội nghị, công chức, người lao động cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công khai tài chính năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất và nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến tham gia góp ý, các đề xuất của cán bộ, công chức, tại Hội nghị đều được Chủ tọa hội nghị tiếp thu, giải trình và giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong cơ quan. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ, công chức, nhân viên Ban Thi đua - Khen thưởng trong năm 2020, nêu cao tinh thần đoàn kết đồng thời, mong rằng công chức, người lao động cần tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở và UBND tỉnh giao năm 2021. Triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh phát động“Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen của Giám đốc Sở năm 2020.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân vinh dự được tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2020 của Giám đốc Sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Vũ Thanh Hải, ĐUV, Chủ tịch Công đoàn Sở trao tặng danh hiệu Giỏi việc nước - Đảm việc nhà cấp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.  

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5239

Đã truy cập : 45394985