Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chỉ đạo các tổ chức tôn giáo tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng Virut Corona gây ra

05/02/2020 17:48 Số lượt xem: 248

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; Công văn số 48/TGCP-VP, 01/02/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ gửi Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tăng cường phòng, chống lây lan dịch; Công văn số 224/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh. Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 24/CV-BTG ngày 03/2/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Corona gây ra. Công văn nêu rõ: Đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tòa Giám mục Bắc Ninh, căn cứ Hiến chương, Điều lệ, Quy định của tổ chức mình tập trung chỉ đạo và thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và các tâng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, hiểu biết về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây lan, bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Chủng mới của Virus Corona gây ra, theo đúng khuyến cáo của ngành Y tế và các thông tin, định hướng, chỉ đạo trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của Nhà nước; đồng thời phải nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh; tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, chủ động phòng chống dịch bệnh và không để lây lan trong cộng đồng dân cư.

 Đối với các hoạt động tại cơ sở thờ tự của Phật giáo, các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động Phật sự khi tổ chức tại các Chùa thuộc các địa phương phải thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại Văn bản số 010/CV-BTS ngày 02/02/2020.

Đối với việc sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trong cơ sở thờ tự của Công giáo ở các xứ, họ đạo trong tỉnh, cần thực hiện theo khuyến cáo của ngành Y tế trong chủ động phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, đề nghị Linh mục quản hạt, Linh mục trụ xứ, Linh mục phụ trách các họ đạo trên địa bàn tỉnh Thông báo ý kiến của Hội đồng Giám mục Việt Nam và của Tòa Giám mục Bắc Ninh đối với các biện phát phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do Virus Corona gây ra.

Sở Nội vụ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6232

Đã truy cập : 43748925