Bộ Nội vụ: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019

17/01/2019 08:26 Số lượt xem: 303

Sáng 15/1, tại Bộ Nội vụ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ngành Nội vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành kết luận hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Nội vụ tổ chức có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ tiếp tục được quan tâm thể hiện quyết tâm đổi mới và hành động theo phương châm của Chính phủ. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bước đầu đã thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2019, Bộ Nội vụ cho biết; tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ toàn quốc đã đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu toàn ngành cần lấy phương châm “12 chữ vàng” năm 2019 của Chính phủ đề ra là: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá" làm chuẩn mực để tiếp tục nỗ lực, tập trung vào một số nội dung: Làm tốt công tác tổ chức, hành chính, đặc biệt là cải cách hành chính nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân; chú trọng vào công tác cán bộ, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ nói riêng và các cấp, các ngành; nghiên cứu và thực hiện hợp lý công tác hợp nhất, sắp xếp các cơ quan, đơn vị, biên chế; quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc, tôn giáo; ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư – lưu trữ; làm đúng, làm tốt công tác thi đua – khen thưởng...

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu toàn ngành nội vụ Bắc Ninh, bám sát phương châm mà Chính phủ đề ra "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", tham mưu và thực hiện hiệu quả các đề án trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, đáp ứng sự hài lòng của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4056

Đã truy cập : 43376184