Bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng - tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2017

26/08/2017 08:04 Số lượt xem: 414

Ngày 23-8, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tín ngưỡng-tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo cho gần 300 học viên là công chức Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Phó Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 23 đến 25-8), các học viên được phổ biến các chuyên đề: Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo; tình hình hoạt động của các tôn giáo và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay; công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo tham gia thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số các quy định có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời thảo luận về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương và biện pháp giải quyết các điểm có dấu hiệu phức tạp.

Qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách và trực tiếp làm công tác tôn giáo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được cập nhật những kiến thức về tín ngưỡng - tôn giáo, nghiệp vụ công tác tôn giáo qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách, quản lý, theo dõi công tác tôn giáo đảm bảo về kiến thức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và triển khai thực hiện tốt công tác tôn giáo nói chung, công tác QLNN về tôn giáo nói riêng của các địa phương trong tình hình hiện nay. 

Đ.H

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1371

Đã truy cập : 42946046