Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ Uỷ ban MTTQ các xã, phường, thị trấn năm 2020

17/11/2020 13:47 Số lượt xem: 145

Ngày 13/11, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Trần Trung Chính, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày (13 và 14 tháng 11), các học viên đã được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng: Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, quan điểm, chính sách của nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm tín ngưỡng, tôn giáo; Một số nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Vai trò của đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương là rất quan trọng. Qua lớp bồi dưỡng, giúp cán bộ Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn kịp thời nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng; Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; Ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật và mê tín dị đoan tại các địa phương; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị địa phương, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6428

Đã truy cập : 45167183