Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng năm 2020

30/10/2020 14:03 Số lượt xem: 298

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Từ ngày 29 - 30/10, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Đồng chí Trần Trung Chính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được PGS.TS Hoàng Thị Lan, Phó viện trưởng viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề về nghiệp vụ công tác tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm: Một số quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Quan điểm, chủ trương của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác QLNN về Tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay; Công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật và mê tín dị đoan; Được thông tin về tình hình hoạt động, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo hiện nay và một số giải pháp, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS Hoàng Thị Lan, Phó viện trưởng viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, HV Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo các các chuyên đề tại Lớp tập huấn

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Nhằm thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật và mê tín dị đoan tại địa phương, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh - chính trị địa phương, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6452

Đã truy cập : 45167238