Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành

09/07/2019 10:02 Số lượt xem: 259

Thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” và văn bản số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện của Đề án 1961 đến năm 2020.

Đ/c Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo lớp học.

Sáng nay 09/7, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, thuộc Bộ Xây dựng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho 39 công chức, viên chức của các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.

Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ; Thầy giáo Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, thuộc Bộ Xây dựng. Khóa học diễn ra trong 04 ngày từ ngày 09/7 - 12/7, gồm các nội dung sau: Quản lý phát triển đô thị; Quản lý quy hoạch đô thị; Quản lý hạ tầng môi trường đô thị; Quản lý đất đai, nhà ở, thị trường bất động sản; Kinh nghiệm quốc tế; Tài chính đô thị dựa trên đất đai và cạnh tranh đô thị; Quản lý hạ tầng kết hợp giao thông với sử dụng đất; Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị và một số nội dung chuyên môn khác. Chương trình được giảng dạy theo phương pháp học tập tích cực: thuyết giảng đi đôi với thảo luận nhóm. Đây là khóa học rất quan trọng, bởi các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ nhận được nhiều kiến thức áp dụng thực tiễn cho công việc sau này.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh nắm bắt những nội dung cơ bản về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Đó không chỉ là những kiến thức kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là kinh nghiệm cần thiết trong việc chỉ đạo, điều hành, tham mưu của bản thân với tư cách là một nhân tố quan trọng trong tổ chức cơ quan; Từ đó, đáp ứng phần nào những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra đối với một người cán bộ, công chức trong thời đại mới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Tân cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí cũng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về phát triển đô thị của tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, yêu cầu các học viên có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, trong lớp cần tích cực tham gia thảo luận để lớp học đạt được hiệu quả cao nhất.

Thanh Dung

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4611

Đã truy cập : 43521910