Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ năm 2018

11/12/2018 08:50 Số lượt xem: 276
Thực hiện Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017; Quyết định số 1084/QĐ-SNV ngày 29/11/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ năm 2018, sáng 10/12, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ năm 2018 cho công chức của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, giảng viên Học viện Hành chính Quốc Gia đang trình bày bài giảng.

Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, giảng viên Học viện Hành chính Quốc Gia. Khóa học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 10-13/12. Nội dung học gồm có các chuyên đề: Văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỹ năng phối hợp trong thực thi công vụ; Phổ biến các nội dung theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; Phố biến các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh nắm bắt các nội dung kiến thức về đạo đức công vụ và kỷ cương kỷ luật trong các cơ quan hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân; nâng cao hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ.

Phát biểu với lớp học, đồng chí Nguyễn Trọng Bình cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện hành chính Quốc gia với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh để tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng về văn hoá công sở, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ và yêu cầu các học viên tích cực tập trung học tập, nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, quy chế lớp học, trau dồi kiến thức, tiếp thu đầy đủ, vận dụng nội dung trong chương trình học tập để sau khi kết thúc lớp học giúp các đồng chí nâng cao kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2870

Đã truy cập : 43101876