Các phông lưu trữ đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh

11/01/2019 14:12 Số lượt xem: 154

Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc, tài sản có giá trị đặc biệt của mỗi quốc gia. Tài liệu lưu trữ chỉ thật sự phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Chính vì vậy công tác tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất chiến lược của lưu trữ lịch sử tỉnh.

Trong những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu lịch sử đã đến sưu tầm, khai thác và sử dụng nhiều tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và phục vụ những mục đích cá nhân khác nhau..

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng đến công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và xem đây là nhiệm vụ cơ bản bà mục đích cuối cùng của công tác lưu trữ. Chi cục cũng đã có nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác và các nhu cầu chính đáng khác; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng thông báo, giới thiệu các Phông Lưu trữ đang bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh và các hình thức sử dụng, thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử như sau:

Thành phần Phông Lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh:

Đến nay, Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh đang bảo quản tổng số 23 phông lưu trữ với số lượng 551,3 mét giá tài liệu giấy, chủ yếu là tài liệu hành chính và một số tài liệu khoa học kỹ thuật, trong đó đã chỉnh lý hoàn chỉnh và đưa vào bảo quản 34964 hồ sơ. Ngoài ra còn bảo quản hơn 10 vạn hồ sơ cá nhân thuộc Phông Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh (trong 3 thời kỳ: trước Cách mạng tháng 8/1945, chống Pháp, chống Mỹ):

STT

Tên phông lưu trữ

Số lượng tài liệu (m giá)

Thời gian

của tài liệu

1

Uỷ ban Hành chính tỉnh Bắc Ninh

32

1947-1963

2

UBND tỉnh Hà Bắc

03

1963-1996

3

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Ninh

02

1997-2007

4

UBND tỉnh Bắc Ninh

59

1997-2007

5

Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh

30,5

1947-2006

6

Sở Tư pháp tỉnh

21,1

1997-2006

7

Sở Giao thông - Vận tải

21,6

1997-2004

8

Ban Quản lý các khu công nghiệp

148

1998-2010

9

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

3,5

1999-2005

10

Chi cục Bảo vệ thực vật

01

1997-2006

11

Sở Khoa học và Công nghệ

01

1997-2003

12

Hội người mù

1

1997-2003

13

Điện lực

0,2

1997-2003

14

BCĐ Phòng chống tham nhũng

0,3

2008-2013

15

Sở Thể dục Thể thao

1,5

1997-2005

16

Sở Văn hóa thông tin

2,1

1997-2005

17

Cục Thuế

02

1997-2005

18

Bảo hiểm xã hội tỉnh

05

1997-2004

19

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

0,2

1997-2004

20

Sở Công thương

16

1997-2005

21

Sở Kế hoạch và Đầu tư

146,8

1997-2010

22

Chi cục Quản lý thị trường

02

1997-2005

23

Sở Nội vụ

53,5

1993-2007

 

          Tổng cộng

551,3

 

 

Toàn bộ tài liệu thu thập về Lưu trữ lịch sử tỉnh được hệ thống hóa hoàn chỉnh, bảo quản trong hộp, sắp xếp lên giá theo quy định và được nhập dữ liệu giúp cho việc tra cứu được nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

 Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ

- Sử dụng tài liệu tại phòng đọc;

- Xuất bản ấn phẩm lưu trữ;

- Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ;

- Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử

- Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu;

- Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ.

Thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử

Được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về công bố các thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, thủ tục sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh bao gồm:

- Độc giả đến nghiên cứu, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử phải có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công vụ thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

- Độc giả ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu.

- Tùy theo hình thức sử dụng tài liệu, tổ chức, cá nhân lập phiếu yêu cầu bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu đọc tài liệu (trong trường hợp đọc tài liệu lưu trữ);

+ Phiếu yêu cầu sao tài liệu (trong trường hợp sao tài liệu lưu trữ);

+ Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu (trong trường hợp chứng thực tài liệu lưu trữ)

- Đối với độc giả đến khai thác nghiên cứu tài liệu lưu trữ để thực hiện các đề tài, luận văn, các công trình khoa học, biên tập các xuất bản phẩm … thì phải có đề cương nghiên cứu đính kèm.

- Độc giả xin cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ nếu vì mục đích cá nhân phải có đơn xin cung cấp thông tin tài liệu lưu hoặc chứng minh nhân dân.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu được ủy quyền cho người khác đến nhận bản sao tài liệu. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Cá nhân, tổ chức khi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ phải có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan hoặc cung cấp đầy đủ nội dung, thông tin chính xác đối với tài liệu yêu cầu sử dụng để việc tra tìm tài liệu nhanh chóng và chính xác.

- Lệ phí sử dụng tài liệu lưu trữ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng thông báo, giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ khi có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử. Địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh, số 01, Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222 3854 577

Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2988

Đã truy cập : 43101941