Cho phép thành lập Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Đào Duy Từ

04/09/2019 11:10 Số lượt xem: 161

Ngày 29/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Đào Duy Từ.

Theo đó, Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ, tên tiếng Anh là Dao Duy Tu School (thuộc Công ty Cổ phần giáo dục Đào Duy Từ) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Trường có địa điểm tại số 568, đường Thành Cổ, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là trường Phổ thông có nhiều cấp học, loại hình trường tư thục, gồm: Cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Chương trình và nội dung giáo dục gồm: Thực hiện kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học theo quy định; chương trình giáo dục, tài liệu giảng dạy, học tập đảm bảo phù hợp với mỗi cấp học và đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cấp có thẩm quyền.

Trường Phổ thông liên cấp Đào Duy Từ hoạt động theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước như: Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục; Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên. Trường học là một khu riêng, có tường bao quanh, có cổng trường và biển tên trường. Diện tích của trường đủ theo quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục; Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;…/.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5793

Đã truy cập : 43520496