Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

05/06/2019 09:33 Số lượt xem: 192

Hôm nay, trong không khí kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác; chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/5/2019, phát động phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc tưởng nhớ Người về những lời dạy và tấm gương suốt đời vì nước, vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Trong nhiều năm qua, các phong trào thi đua đã và đang hướng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực tạo nên những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, Bắc Ninh đã tạo dựng được vị thế mới với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, năm 2018, lần đầu tiên giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất cả nước.

Năm 2019, là năm có vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn và nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc đề Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, việc lựa chọn nội dung văn hóa công sở làm chủ đề của phong trào thi đua mang tầm quan trọng đặc biệt.

Việc thực hiện văn hóa công sở tiến bộ văn minh đồng nghĩa với việc hình thành phong cách ứng xử, tác phong làm việc đúng mực, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử có những tiến bộ rõ rệt. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức đã và đang trở thành tấm gương trong thực hiện văn hóa công sở.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Một số nơi việc tiếp công dân chưa thường xuyên và chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, tôi chính thức phát động phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Để hưởng ứng mạnh mẽ rộng khắp phong trào này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Xóa bỏ ngay thói quen làm việc thiếu kế hoạch cụ thể, để nước đến chân mới nhảy, nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm chễ các nhiệm vụ được giao. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi muộn về sớm, không dời nhiệm sở mà không có lý do chính đáng, không bỏ bê công việc, thực hành “làm hết giờ” sang “làm hết việc”, xóa bỏ thói xấu "sáng cắp ô đi, chiều cắp về”.

Văn hóa công sở phải gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị  tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

2. Tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công sở bằng việc thực hành nêu gương, bắt đầu từ cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên soi vào. Vì vậy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Hình thành hình ảnh, tác phong, cốt cách của cán bộ, công chức; phải uốn nắn mình trở thành những con người mẫu mực, chuyên nghiệp, sáng tạo, luôn tận tụy, vì lợi ích của người dân, của doanh nghiệp.

Trong mọi vị trí và điều kiện công tác, phải luôn suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu, biết cách tổ chức công việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân. Đặc biệt, phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.

4. Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại mọi trụ sở.

Xây dựng môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; không thể có một công sở có văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu các chuẩn mực của văn hóa, nội bộ căng thẳng, soi xét lẫn nhau, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác; mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Do đó, cần thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, sẽ giúp khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến”.

Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.

5. Mỗi cơ quan, đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở, phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy tinh thần tự tôn, đoàn kết, chung sức, thể hiện văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng, dốc sức kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ trang trọng này, chúng ta tổ chức đón nhận Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quế Võ và Gia Bình là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào và là phần thưởng xứng đáng cho suốt quá trình nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới của đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 huyện nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Xin chúc mừng 2 huyện, chúc phong trào xây dựng nông thôn mới của chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Chúc phong trào thi đua của chúng ta tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi./.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6372

Đã truy cập : 43497425