Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019

19/05/2020 16:18 Số lượt xem: 273

Sáng 19/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ngành liên quan dự.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thời gian qua, công tác CCHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung vào 02 nhóm điểm. Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 90%, gồm 3 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp. Nhóm B, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 80% - dưới 90%, gồm 14 Bộ còn lại.

Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên có duy nhất tỉnh Quảng Ninh; nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, gồm 43 tỉnh, thành phố; nhóm C, đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80%, gồm 19 tỉnh, thành phố. Tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 18/63 tỉnh, thành cả nước với 82,20%, nằm trong nhóm B.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực, nội dung CCHC nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; sắp xếp tinh gọn bộ máy, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo cần tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị các Sở, ngành, địa phương tiếp thu nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC tại đơn vị, địa phương. Trong đó, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng hiệu quả, thiết thực; sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tinh thông nghiệp vụ, giỏi chuyên môn, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức… Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính điện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6366

Đã truy cập : 43748872