Công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ thị xã Từ Sơn

20/11/2020 10:40 Số lượt xem: 76

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ thị xã Từ Sơn gồm 8 chương và 25 điều.

Theo đó, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ thị xã Từ Sơn (sau đây gọi tắt là Quỹ) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục - đào tạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu trên cơ sở vận động quyên góp, vận động tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; đồng thời nhằm tập hợp nhân lực và vật lực của các tổ chức, tập thể và các cá nhân tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Nhằm thực hiện các hoạt động trợ giúp cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vượt lên khó khăn học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, thoát nghèo bền vững và đóng góp cho xã hội; tuyên dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh, sinh viên học giỏi hoặc có năng khiếu đặc biệt góp phần ươm mầm đào tạo nhân lực, nhân tài cho quê hương đất nước, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo thị xã Từ Sơn.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ. Quỹ hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận, với nguyên tắc không vì lợi nhuận, tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ.

Được biết, ngày 18-11, thị xã Từ Sơn tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ; Ngay tại buổi lễ ra mắt, Hội đồng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ tiếp nhận hơn 6,2 tỷ đồng của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ủng hộ./.

Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6914

Đã truy cập : 44083065