Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh trong những năm gần đây

22/05/2019 11:11 Số lượt xem: 161

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nơi thực hiện trực tiếp và cụ thể các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cở sở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, công chức cấp xã) có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trong những năm gần đây, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; Trường Trung cấp Nghề Kinh tế - Kỹ thuật và thủ công Mỹ nghệ; Trường Cao đẳng Thống kê Trung ương; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ để mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy phần lớn là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về ngành, lĩnh vực của các cơ sở đào tạo thuộc các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan thuộc tỉnh; chú trọng bổ sung, cập nhật kiến thức thực tiễn phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh Bắc Ninh, giúp người học có thể vận dụng ngay kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc đang đảm nhận tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác.

Số lượt cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng giai đoạn từ 2010-2015 là:  2.547 người.

Được sự quan tâm của UBND tỉnh và chính quyền các cấp, số cán bộ, công chức cấp xã sau khi được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đã đáp ứng được với yêu cầu của công việc, vận dụng các kiến thức, chuyên ngành đã học vào thực tiễn giải quyết công việc do mình phụ trách...

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh đã dần đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; Với các kết quả đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh ngày càng chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng được với thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, có đủ năng lực làm công việc được phân công phụ trách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức  cấp xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở còn chưa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cấp xã đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Chưa kiên quyết thực hiện công tác đào tạo cán bộ theo chức danh. Tình trạng cán bộ, công chức đi học nhằm hợp thức hóa bằng cấp để đủ tiêu chuẩn theo quy định còn diễn ra.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6402

Đã truy cập : 43497372