Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

29/11/2018 11:01 Số lượt xem: 286

Ngày 28/11, tại Hội trường văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo các địa phương trong Cụm.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018 Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân của tỉnh năm 2018. Trên cơ sở đó các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua - khen thưởng và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Trong năm 2018, phong trào thi đua khen thưởng tiếp tục được các đơn vị trong cụm đẩy mạnh với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa “Xây nhà tình nghĩa”, xoá đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, mức sống được nâng lên. Phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với nước, người cao tuổi, người già cô đơn, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, người khuyết tật được đẩy mạnh; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” huy động đóng góp của doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, góp phần đáng kể thực hiện chương trình giảm nghèo; Các địa phương đều cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định, kịp thời. Đến nay, các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới thấp (dưới 2%) như: huyện Tiên Du 1.06%  thị xã Từ Sơn 1,04%, thành phố Bắc Ninh 1,2%. Bên cạnh đó công tác giải quyết việc làm cho người lao động cũng được các địa phương thường xuyên quan tâm, đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 21.166 lao động tiêu biểu là các huyện Yên Phong, Tiên Du, thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Lương Tài… Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” thực sự có sức lan tỏa, hợp lòng dân, trong năm huyện Gia Bình, Quế Võ đã đạt đủ các tiêu chí và đang đề nghị các cấp công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Tính đến hết năm 2018 trong cụm đã có 02 đơn vị hoàn thành là Thành phố Bắc Ninh; Thị xã Từ Sơn; 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới Tiên Du; Gia Bình; Quế Võ.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm đã thống nhất suy tôn đơn vị Tiên Du đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính Phủ”, các đơn vị Lương Tài, Thành phố Bắc Ninh đề nghị tặng thưởng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”; Thuận Thành, Yên Phong đề nghị tặng thưởng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”; đồng thời suy tôn đơn vị huyện Tiên Du làm Cụm Trưởng cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2019./.

Bùi Thị Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6162

Đã truy cập : 43676869