Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh

27/04/2020 11:03 Số lượt xem: 68

Ngày 23/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc Giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ và tình hình thực tế tại địa phương, tiến hành giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ Bắc Ninh; chuyển chức năng, nhiệm vụ về Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thực hiện.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao: Quỹ Bảo trì đường bộ đối chiếu công nợ, quyết toán kinh phí thực hiện đến thời điểm hiện tại; bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất trang thiết bị cho Sở Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu và nguyên trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Quỹ Bảo trì đường bộ; Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện chuyển tiếp nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, cấp cho Quỹ bảo trì đường bộ theo quy định và Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Giao thông vận tải điều động, sắp xếp biên chế của Quỹ Bảo trì đường bộ đảm bảo đúng quy định./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5808

Đã truy cập : 43676781