Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu sử dụng tiết kiệm điện, nước

12/06/2017 16:53 Số lượt xem: 572

Thực hiện Chỉ thị số  09/CT-UBND  ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày đầu mùa nắng nóng vừa qua, nhu cầu sử dụng điện, nước sạch ngày càng tăng cao, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở chủ động triển khai các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26.01.2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số  09/CT-UBND  ngày 31/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch đến công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiết kiệm điện nước trong những ngày nắng nóng được cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ thực hiện tốt

- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thực tế sử dụng điện phù hợp, đảm bảo tiết kiệm; ban hành nội quy sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị. Các phòng làm việc phải có phương án đảm bảo cách nhiệt khi sử dụng máy điều hòa, tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời.

- Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, hạn chế số lượng đèn chiếu sáng không cần thiết.

- Tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc đều phải cắt điện (trừ các thiết bị có tính chất đặc thù).

- Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 250C trở lên, tắt điều hòa 30 phút trước khi hết giờ làm việc. Dùng quạt để thay thế điều hòa nhiệt độ khi không quá nóng.

- Tăng cường sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn nước sạch.

Trước tình hình chung như vậy, đề nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện.

Vũ Thanh Hải

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1805

Đã truy cập : 42938821