Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

29/01/2021 10:44 Số lượt xem: 145

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, đặc biệt tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh; nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 29/01, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 103/SNV-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Giám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, thực hiện một số nội dung sau:

1. Công chức, viên chức và người lao động: Đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, hạn chế tập trung đông người; thường xuyên vệ sinh cơ quan, phòng làm việc và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

2. Rà soát, xác minh, thông báo các trường hợp có liên quan đến địa điểm có dịch và đi - về  từ tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương; thực hiện khai báo y tế kịp thời tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn/, trên phần mềm Bluezone đã cài đặt trên điện thoại di động hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

3. Văn phòng Sở bố trí bảo vệ quản lý chặt chẽ người ra vào, bố trí nước rửa tay, sát khuẩn và biển khuyến cáo rửa tay sát khuẩn tại cổng ra vào cơ quan; khuyến cáo đối với người đến liên hệ công tác thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, ghi chép lại cụ thể thông tin của từng cá nhân đến liên hệ làm việc. Phân công cán bộ, bảo vệ trực cơ quan, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh, hạn chế tối đa sự lây lan, bùng phát dịch Covid-19.

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện. Nếu để công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm lây lan, bùng phát thì Trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7642

Đã truy cập : 45200046