Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Yên Phong

23/03/2017 15:22 Số lượt xem: 887

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 22/3, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh cùng các ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Ninh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại UBND huyện Yên Phong.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh. Sở Nội vụ có đồng chí Vũ Bá Rồng (Phó Giám đốc Sở) tham gia Đoàn Giám sát.

Báo cáo Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Phong khẳng định: Giai đoạn 2011-2016, huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã dần theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, khoa học, hoạt động thông suốt, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương. Chất lượng cán bộ, công chức viên chức không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn huyện có 98,64% công chức cấp huyện và 52,55% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn Đại học và trên Đại học.
 
Tuy nhiên, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Yên Phong hiện nay còn gặp một số khó khăn, nhất là việc tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung, điều chỉnh những vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự có nhiều đổi mới,..
 
Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương trong những năm tiếp theo, huyện Yên Phong kiến nghị các cơ quan chức năng của trung ương và tỉnh xem xét sắp xếp biên chế trên cơ sở có tính đến đặc thù của các đơn vị gần khu công nghiệp, lượng công việc nhiều, đặc biệt là tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Bên cạnh đó, bố trí cho huyện một số biên chế làm công tác quản lý trật tự đô thị; xem xét tính toán hợp lý về cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự tại Trung tâm hành chính công cấp huyện sau khi có quyết định thành lập của Chủ tịch UBND tỉnh…
 
Chia sẻ với những khó khăn trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của địa phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị huyện Yên Phong tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc. Đặc biệt, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tham mưu UBND tỉnh sáp nhập, sắp xếp các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để tránh chồng chéo, đảm bảo bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  
 
Đối với các kiến nghị của UBND huyện Yên Phong, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định; những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tới HĐND, UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Theo H.T (Cổng Điện tử tỉnh)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1318

Đã truy cập : 42946042