Ngành Nội vụ tỉnh Bắc Ninh góp phần xây dựng cơ quan công quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

28/08/2017 17:02 Số lượt xem: 758

Những năm qua, ngành Nội vụ tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực xây dựng cơ quan công quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Tổ Thẩm định đang chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị dần được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tiêu biểu trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ngành; các quyết định thành lập mới, giải thể, chia, tách, sáp nhập các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu đề ra. Cụ thể như: Thành lập Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phòng Phát thanh trực thuộc Đài PT-TH tỉnh; Chi cục Chăn nuôi-Thú y, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; điều chuyển Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị (Sở Xây dựng) về trực thuộc UBND tỉnh; thành lập Ban Quản lý Dự án công trình dân dụng và công nghiệp (Sở Xây dựng) trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng y tế (trực thuộc Sở Y tế) và Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo); sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện…

Nổi bật trong thời gian qua là việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thể chế, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện tại các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công của tỉnh và thành phố Bắc Ninh vừa qua góp phần tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Kết quả bước đầu hoạt động thông qua phản hồi ý kiến của đông đảo người dân và doanh nghiệp đều đánh giá tốt. Dự kiến trong quý IV năm 2017, các đơn vị cấp huyện cũng sẽ ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính công…từ đó tạo sự thông suốt, đồng thời góp phần xây dựng chính quyền điện tử công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó lấy thước đo sự hài lòng của người dân làm một trong những tiêu chí đánh giá.

Về công tác cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định của pháp luật, đảm bảo ngày càng hoàn thiện về chất lượng, đủ về số lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh. Tính trong năm 2016, Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 39 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 4.600 lượt người.

Đối với công tác chính quyền cơ sở và địa giới hành chính, Sở Nội vụ triển khai thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương, không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, quan tâm, chú trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong năm 2016, về khen thưởng cấp nhà nước, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 80 mẹ, tặng thưởng Huân chương Lao động cho 5 tập thể và 3 cá nhân, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 16 tập thể, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể và 44 cá nhân, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân. Về khen thưởng cấp tỉnh, trình UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 790 tập thể, 1.169 cá nhân; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 95 tập thể…

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, góp phần phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết lương giáo. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, quản lý bảo quản tài liệu lưu trữ được thực hiện ngày càng nền nếp, khoa học...

N.H

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1796

Đã truy cập : 42938828