Hỏi – đáp về luật Lưu trữ (kỳ VIII)

10/01/2019 09:43 Số lượt xem: 127

Câu 71. Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ?

Trả lời: Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ được quy định như sau:

a) Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

b) Xuất bản ấn phẩm lưu trữ.

c) Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử.

d) Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ. đ) Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu.

e) Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ (Điều 32).

Câu 72. Cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc sao tài liệu lưu trữ, chứng thực tài liệu lưu trữ?

Trả lời: Việc sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử thực hiện. Người có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ cho phép sao tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 33).

Câu 73. Bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ có giá trị như thế nào trong các quan hệ, giao dịch?

Trả lời: Bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ có giá trị như tài liệu gốc trong các quan hệ, giao dịch (Khoản 4, Điều 33).

Câu 74. Việc mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử được quy định như thế nào?

Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu chính đáng khác sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và phải hoàn trả nguyên vẹn tài liệu lưu trữ đó (Khoản 1 Điều 34).

Câu 75. Quy định về điều kiện để một tổ chức được hoạt động dịch vụ lưu trữ?

Trả lời: Tổ chức được hoạt động dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh;

 b) Có cơ sở vật chất, nhân lực phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ;

 c) Cá nhân thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Khoản 1 Điều 36).

Câu 76. Quy định về điều kiện để cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ?

Trả lời: Cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;

b) Có cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ;

c) Có đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh (Khoản 2 Điều 36).

Câu 77. Hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm các hoạt động nào?

Trả lời: Các hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm:

a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước;

b) Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ (Khoản 3 Điều 36).

Câu 78. Các quy định về điều kiện để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ?

Trả lời: Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp;

d) Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên;

đ) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức (Khoản 1 Điều 37).

Câu 79. Những trường hợp nào không được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ?

Trả lời: Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được quy định như sau:

a) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

c) Người đã bị kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia; tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc hủy tài liệu bí mật công tác (Khoản 2 Điều 37).

Câu 80. Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp nào? Luật Lưu trữ có bao nhiêu chương, điều và có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

Trả lời: - Luật Lưu trữ được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Khóa XIII (Chương VII).

- Luật này có 7 chương, 42 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 (Điều 41)

Dương Thành Trung

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2982

Đã truy cập : 43101914