Hội Khuyến học tỉnh đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

02/12/2018 08:36 Số lượt xem: 313

Ngày 30-11, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội thi đua khuyến học, khuyến tài lần thứ III, giai đoạn 2013-2018. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Luật, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  và 139 đại biểu đại diện cho hơn 300 nghìn hội viên trong toàn tỉnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Khuyến học tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần III năm 2011 và mục tiêu Đại hội thi đua Khuyến học lần II, giai đoạn 2013-2018 đề ra, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các cấp, ngành tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường vai trò chỉ đạo trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức Hội tiếp tục phát triển rộng khắp và vững chắc, số hội viên tăng nhanh. Năm 2013, toàn tỉnh có  hơn 204 nghìn hội viên, đến nay đã có hơn 314 nghìn hội viên đạt tỷ lệ gần 28% dân số; hơn 127 nghìn gia đình học tập, gần 3 nghìn dòng họ học tập, 612 đơn vị học tập, 1.476 chi hội khuyến học, 3.753 ban khuyến học… đến tháng 6 - 2018 tổng số quỹ toàn tỉnh có hơn 60 tỷ đồng, bình quân 52.863đ/người; Hội Khuyến học tỉnh phối hợp trao 5,6 tỷ đồng cho gần 6.000 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập khá giỏi, nhiều em đã và đang học Đại học.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh

Nhiều quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh và các huyện hoạt động hiệu quả góp phần động viên kịp thời các cá nhân có thành tích trong học tập và công tác. Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 6 - 2018, trong 5 năm qua, 126 Trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức hơn 31 nghìn chuyên đề các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, pháp luật, chăm sóc sức khỏe với hơn 2 triệu lượt người tham gia… Các Trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Bắc Ninh được Bộ Giáo dục - Đào tạo xếp vào tốp đầu toàn quốc.

Đồng chí Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch T.Ư Hội khuyến học Việt nam trao Cờ thi đua của T.Ư Hội cho Hội Khuyến học tỉnh

Giai đoạn 2018-2023, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể: Phát triển tổ chức hội và hội viên đạt tỉ lệ bình quân: 30-35% dân số;  phấn đấu 70% gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập, 60-65% dòng họ học tập,  80% cộng đồng thôn, làng, khu phố đạt tiêu chí cộng đồng học tập, 80% đơn vị học tập; xây dựng quỹ khuyến học đạt bình quân 60.000.đ- 65.000đ/ người; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trở thành phong trào thi đua sôi nổi đều khắp, liên tục trong các cấp hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội Khuyến học tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu Hội Khuyến học tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài; chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Coi trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; nhân rộng và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong công tác thi đua khuyến học ở các địa phương, gia đình, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp trong toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khuyến học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, Hội  khuyến học tỉnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; Cờ thi đua của Chính phủ;  nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam và  UBND tỉnh.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5269

Đã truy cập : 43712589