Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020

22/07/2020 14:55 Số lượt xem: 240

Sáng 21/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020.

Đ/c Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam; Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân, các thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố và 175 Đại biểu là giáo dân Công giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 15.000 giáo dân Công giáo trên toàn tỉnh.

Trong 5 năm 2015 – 2020, UBĐKCG tỉnh và Ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, cụ thể hóa những phong trào thi đua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”…; Phối hợp với MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan xây dựng các xứ họ đạo “Bình yên, gia đình văn hóa”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Xứ họ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông”. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã lấy Giáo xứ Tử Nê (xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) làm điểm về Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020; Giáo xứ Lai Tê được làm điểm về công tác Phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội – Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về phát triển kinh tế với việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, dồn điền đổi thửa, nhiều hộ gia đình giáo dân Công giáo đã chủ động xây dựng các mô hình trang trại vừa và nhỏ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.  Đến nay, tình hình kinh tế hộ gia đình giáo dân ổn định và phát triển, tỷ lệ hộ giàu và hộ khá tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%; toàn tỉnh có 281 trang trại VAC, hàng chục mô hình HTX dịch vụ VAC của người Công giáo đã và đang hoạt động có hiệu quả cao (tiêu biểu như HTX của gia đình chị Nguyễn Thị Liên , Nguyễn Văn Hồng ở giáo xứ Xuân Hòa; Gia đình chị Nguyễn Thị Hoán, Nguyễn Văn Huy ở họ giáo Nghĩa La; Gia đình anh Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Liễn ở giáo xứ Lai Tê, …). Mô hình phát triển ngành nghề thủ công như sản xuất giấy gió ở Họ giáo Ngô Khê, mì gạo ở Giáo xứ Tử Nê, …. hay các công ty TNHH do người Công giáo thành lập kinh doanh phát triển tạo công ăn việc làm cho lao động cả lương và giáo dân trong và ngoài địa phương.

Công tác y tế, giáo dục, văn hóa được quan tâm: Linh mục và Ban hành giáo xứ họ ở một số địa phương đã  tổ chức xây dựng phòng khám bệnh, phát thuốc miễn phí; Cơ cở từ thiện như Nhà tình thương Hương La, nhà tình thương Marito Từ Phong, Trại phong Quả Cảm được quan tâm; Có 01 Trường mẫu giáo tư thục và 03 cơ sở mẫu giáo tư thục được thành lập do các Nữ tu Dòng Đa Minh đảm nhiệm; 100% xứ họ đạo trong tỉnh thành lập và duy trì hiệu quả Quỹ khuyến học; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng cao…

Ngoài ra các chương trình như bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, dân số KHHGĐ, đặc biệt là công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19 … luôn được các xứ họ đạo và và con giáo dân công giáo hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện tốt; Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhiều giáo dân đã tích cực phấn đấu và được kết nạp vào Đảng, tham gia cán bộ xã, phường, tổ dân phố và làm đại biểu HĐND các cấp.

Giai đoạn 2020 - 2025, UBĐKCG tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng tới các xứ họ đạo, đồng bào Công giáo trong tỉnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Đồng thời, động viên bà con giáo dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ ở mỗi gia đình, mỗi xứ họ đạo, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua của đồng bào Công giáo thời gian qua, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nhiều chỉ tiêu đứng trong tốp đầu cả nước. Để có được kết quả đó là có sự đóng góp không nhỏ của toàn thể đồng bào Công giáo cùng nhân dân trong tỉnh đã đồng hành và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những nội dung  cần tập trung thực hiện trong thời gian tới diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào Công giáo, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn UBĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời đẹp đạo” theo lời dạy của Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự… Đồng thời, tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội.

Đ/c Đào Hồng Lan, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạo Công giáo tiêu biểu giai đoạn 2015- 2020.

Nhân dịp này, 06 cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; 03 tập thể, 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh.

Nguyễn Hương Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9084

Đã truy cập : 43871610