Hội nghị cán bộ, công chức Khối Văn phòng Sở Nội vụ

18/01/2021 09:10 Số lượt xem: 198

Ngày 14/01, Ban Chấp hành Công đoàn Khối Văn phòng Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở.

Chủ tịch Công đoàn Khối Văn phòng Sở và Thủ trưởng cơ quan ký giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020.

Năm 2020, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công chức và người lao động Khối Văn phòng Sở đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra,  góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; Đây cũng là năm nhiệm vụ Sở được nhận định hết sức nặng nề, nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tập thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở nói riêng và toàn ngành Nội vụ nói chung nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu, tập trung nguồn lực, nhân lực, đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Khối Văn phòng Sở và Thủ trưởng cơ quan ký giao ước thi đua năm 2021.

Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7486

Đã truy cập : 45199888