Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 Ban Tôn giáo

08/01/2020 09:22 Số lượt xem: 218

Chiều ngày 7/1, Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan Ban Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 nhằm đánh giá, tổng kết Kết quả hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Chung Chính, Phó giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động Ban Tôn giáo.

Chủ tịch công đoàn và Thủ trưởng cơ quan ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Hiện nay, Công Đoàn, cơ quan Ban tôn giáo có 10 Đoàn viên gồm 01 đồng chí Phó giám đốc và 9 đồng chí cán bộ, công chức (6 đoàn viên Nam, 4 đoàn viên nữ) trong đó có 8 Đảng viên. Năm 2019, Đoàn viên công đoàn Ban Tôn giáo có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác. Trong năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Công đoàn Sở, sự taọ điều kiện của thủ trưởng cơ quan, sự đoàn kết thống nhất nỗ lực của BCH và sự nhiệt tình trách nhiệm của đoàn viên, công tác Công đoàn và các phong trào do Công đoàn được đẩy mạnh, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Do vậy, trong năm 2019, Ban Tôn giáo đều hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao phó. Đối với các phong trào thi đua, 100% các chỉ tiêu đề ra của năm 2019 đều hòa thành trên các lĩnh vực: Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, công tác chăm lo đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ; Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ; Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và NLĐ; Các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; Công tác nữ công. Bên cạnh đó, Công tác tài chính, công tác thanh tra nhân dân được triển khai dân chủ, sâu rộng tới toàn thể đoàn viên.

Tuy nhiên, do số lượng đoàn viên ít, đoàn viên công đoàn có nhiệm vụ chuyên môn, BCH công đoàn chưa nhiều kinh nghiệm, nguồn kinh phí công đoàn còn hạn chế ... nên một số phong trào còn chậm, chưa đi vào chiều sâu, chưa lôi cuốn đoàn viên, quá trình giám sát thực hiện quy chế dân chủ còn thụ động, chưa cụ thể, chưa có nhiều sáng kiến cho các nội dung hoạt động tại cơ sở mang tính thiết thực hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Chung Chính, Phó giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Tôn giáo năm 2019 đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, cần nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, ra sức phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020. Các chỉ tiêu phong trào thi đua bao gồm: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, Đăng kí học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, không có đoàn viên vi phạm kỉ luật lao động, vi phạm pháp luật; 100% cán bộ, đoàn viên lao động xuất sắc, danh hiệu tập thể Công đoàn vững mạnh; 100% cán bộ, đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở, 30% cán bộ, đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Công đoàn viên chức tỉnh, 30% cán bộ, đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp Liên đoàn lao động tỉnh; Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, ...

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân khóa 2020 - 2021 gồm 3 đồng chí ( Nguyễn Ngọc Toản, Đinh Tiến Dũng và Phạm Tố Trang). Sau khi thảo luận, thống nhất các ý kiến và đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2020, Chủ tịch Công đoàn cùng Thủ trưởng cơ quan Ban Tôn giáo đã tiến hành ký kết bản cam kết trách nhiệm năm 2020 dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ công chức và người lao động Ban Tôn giáo.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6535

Đã truy cập : 43748781