Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Văn phòng Sở

03/01/2020 16:40 Số lượt xem: 352

Chiều ngày 02/1, Khối Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Đại diện lãnh đạo Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Khối Văn phòng Sở ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Khối Văn phòng đã đánh giá toàn diện các nhiệm vụ về: Công tác tổ chức bộ máy và cải cách hành chinh; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng …Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ triển khai công tác năm 2020; tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Tiếp tục tổ chức học tập, xây dựng và thực hiện những chuẩn mục đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng bằng nhiều hình thức phong phú, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân.

Phát huy những thành tích đã đạt được của toàn Đảng bộ Sở Nội vụ trong năm qua, nêu cao tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ, Đảng viên trong cơ quan; nghiêm túc thực hiện tốt tinh thần nội dung Nghị quyết TW 4 (khoá XI) tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh nghiêm túc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng.

Thực hiện tốt công tác thanh tra công chức, công vụ theo quy định; Đảm bảo tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, CCVC và người lao động trong cơ quan.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Chương trình công tác của Sở năm 2020 theo đúng lộ trình về thời gian, bảo đảm chất lượng công việc; Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Sở, các đơn vị cụ thể hóa kế hoạch công tác năm của mình, đảm bảo tính khoa học, trọng tâm, trọng điểm.

Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, người lao động quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Sở Nội vụ. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của Sở trong thực hiện Quy chế dân chủ, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm cả chính quyền và người đứng đầu. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ.

Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành, thực sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Sở không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và nhấn mạnh sự thành công của Sở Nội vụ trong năm 2019 chính là nhờ sự thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của từng công chức, viên chức, người lao động; đồng thời đề nghị trong thời gian đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và không ngừng đoàn kết, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trước thềm năm mới 2020, thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6008

Đã truy cập : 43748794