Hội nghị ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

16/08/2019 10:26 Số lượt xem: 135

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/5/2012, về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513); sau hơn 04 năm tổ chức, triển khai thực hiện Dự án 513, đến nay các hạng mục công việc thực hiện Dự án 513 cơ bản đã hoàn thành.

Đ/c Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để có tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm Dự án 513 cấp Nhà nước, trong 2 ngày 12 và 15/8/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho 126 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo UBND, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo UBND và công chức địa chính của các xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn đã tập trung kiểm tra, rà soát lại 1 lần nữa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC mà đơn vị thi công đã nhân bộ, trên cơ sở bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các xã, thị trấn đã ký trước đây; ký và đóng dấu vào các bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC của địa phương  mình và các xã, phường, thị trấn giáp ranh. Các bộ hồ sơ trên sẽ nộp để Hội đồng nghiệm thu dự án 513 cấp Nhà nước nghiệm thu sản phẩm.

Các đơn vị tiến hành ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá ý nghĩa của việc ký kết hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các địa phương đã góp phần xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ và từng địa phương.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4414

Đã truy cập : 43521805