Hội nghị lấy phiếu giới thiệu bổ sung cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

08/03/2019 17:59 Số lượt xem: 532

Đ/c Nguyễn Trọng Tân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thông báo những trường hợp đủ và không đủ điều kiện đưa vào quy hoạch và  hướng dẫn quy trình thực hiện việc lấy phiếu giới thiệu bổ sung vào quy hoạch.

Cán bộ, công chức tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ của 02 giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6110

Đã truy cập : 43676751