Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo

21/01/2019 16:41 Số lượt xem: 543

Ngày 18/1, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Chủ trì Hội nghị còn có ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban; ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và các đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương; đại điện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại chỉ đạo Hội nghị

Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/CĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Sau một năm triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã đi vào cuộc sống, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được đảm bảo ngày càng tốt hơn; thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo nhanh gọn; mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo gắn bó hơn; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người ngày càng được đảm bảo tốt hơn, phát huy được nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội. Luật đã quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đồng bào có đạo đón nhận, được quốc tế ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế.

Để Luật tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện hiệu quả, các bộ, ngành chức năng có liên quan và các địa phương đã tích cực tuyên truyền sâu rộng. Nhìn chung các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, nhất là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã nắm bắt và thực hiện theo các quy định mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo về hoạt động tôn giáo. Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cũng tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ và chính quyền các cấp trong thực hành quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuy nhiên trong thời gian đầu, việc thực hiện một số nội dung trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo chưa thống nhất và gặp khó khăn khi triển khai thực hiện như: quy định về tổ chức tôn giáo; tổ chức tôn giáo trực thuộc; phân định chức sắc, chức việc; tiêu chí xác định địa bàn hoạt động tôn giáo; khó khăn trong việc xin phiếu lý lịch tư pháp...

Hội nghị đánh giá một năm tổ chức triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thống nhất để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. TS Vũ Chiến Thắng yêu cầu toàn thể cán bộ ngành Tôn giáo tiếp tục chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương và tổ chức tôn giáo thực hiện đúng những quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ.

Đánh giá công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2018, Hội nghị đã chỉ rõ: Năm 2018, trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ. Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung chức năng, quản lý nhà nước về tín ngưỡng cho Ban Tôn giáo Chính phủ và bổ sung, nhiệm vụ quyền hạn cho Ban Tôn giáo Chính phủ “làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương và báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo”.

Ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 45/45 nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Trong đó nhiều nội dung công tác lớn được tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả nổi bật như: Tham mưu xây dựng văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật và Nghị định; tham mưu ban hành Kế hoạch số 231-KH/BCSĐ ngày 11/10/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo; tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vatican; về việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019 tại Việt Nam; triển khai các mặt công tác quản lý chặt chẽ hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, Pháp Luân công, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình... tham mưu Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.

 

Toàn ngành đoàn kết, nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo đảm bảo đúng chính sách, pháp luật; xử lý, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, phát sinh được kịp thời; phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình tôn giáo trong cả nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ở một số địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa thống nhất; Trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vừa có biểu hiện cứng nhắc, vừa có biểu hiện buông lỏng, chưa kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với những hành vi sai trái của một số người lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật....

 

Phương hướng thực hiện năm 2019

Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ là cơ quan nòng cốt và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu từng cán bộ làm công tác tôn giáo phải không ngừng rèn luyện vững vàng về phẩm chất chính trị, có trình độ, uy tín, phong cách, tác phong công tác tận tụy, gần gũi tạo sự tin yêu trong mỗi chức sắc tôn giáo; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Với phương châm, hành động của Chính phủ trong năm 2019 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cần tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Nâng cao chất lượng thực hiện công tác nghiệp vụ tôn giáo trong tình hình mới. Chủ động phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành và địa phương trong tham mưu đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề tôn giáo phức tạp. Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo, chủ động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia các cơ chế diễn đàn tôn giáo thế giới và khu vực phù hợp với đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta. Chủ động, kiên trì giải quyết những vấn đề tôn giáo có tính chất quốc tế hiệu quả, bảo vệ lợi ích Quốc gia, hạn chế sơ hở để thế lực bên ngoài lợi dụng xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các ý kiến đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu cán bộ toàn ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục đoàn kết, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Hương Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2841

Đã truy cập : 43174213