Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thí điểm Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

08/10/2020 09:30 Số lượt xem: 110

Ngày 7/10, tại thành phố Bắc Ninh, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng cục Thống kê, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 khối hành chính, sự nghiệp.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ; Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ; Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương; một số đơn vị hành chính tham gia điều tra thí điểm của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh, UBND Thành phố Bắc Ninh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị nhằm hoàn thiện phương án Tổng Điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính tiến hành vào năm 2021, trong đó tập trung vào trình bày, thảo luận các nội dung: xác định và nhận dạng đơn vị điều tra; rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra; nội dung các chỉ tiêu điều tra dự kiến bổ sung và sửa đổi kết cấu phiếu điều tra; quy trình và phương pháp điều tra; thiết kế phiếu điều tra; tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa các cấp, ngành có liên quan, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong điều tra, phần mềm cung cấp thông tin và hướng dẫn khai phiếu, điều tra thực tế tại các cơ sở thí điểm.

Quang cảnh Hội nghị

Tổng Điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2021 nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, số lượng, trình độ của lực lượng lao động, kết quả thu chi, phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng,.. đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

ND-P.A

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9126

Đã truy cập : 43871854