Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

18/10/2018 15:55 Số lượt xem: 536

Ngày 18/10, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đ/c Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Chính, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở đã trực tiếp thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở về kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 2 - 6/10/2018, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã yêu cầu các chi bộ, sau khi Nghị quyết được ban hành  chính thức, cần kịp thời thông tin, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4274

Đã truy cập : 43376234