Hội nghị Thông tin - Tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Gia Bình và Yên Phong

28/09/2020 11:13 Số lượt xem: 330

Ngày 24 và 25/9, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với UBND xã Lãng Ngâm, phòng Nội vụ huyện Gia Bình và phòng Nội vụ huyện Yên Phong tổ chức 02 Hội nghị thông tin - tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho đối tượng là Cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện Gia Bình và Yên Phong.

Quang cảnh hội nghị tại huyện Yên Phong

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Ban Tôn giáo tỉnh đã truyền đạt các nội dung: Thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh; Một số vấn đề chủ yếu trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác phòng chống, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật của đạo lạ, các hiện tượng tôn giáo mới và mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Đưa pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, giúp tín đồ, đồng bào phật tử sống tốt đời, đẹp đạo; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7221

Đã truy cập : 45182267