Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã

16/06/2020 16:29 Số lượt xem: 132

Ngày 12/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành trung ương, các trường đào tạo bồi dưỡng thuộc các Bộ có liên quan, Sở Nội vụ và trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Triệu Văn Cường, thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Đào tạo bồi dưỡng – Bộ Nội vụ báo  cáo kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG giai đoạn 2010-2015 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020. Theo đó, giai đoạn 2010-2015, tổng số cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng là 403.183 lượt người, đạt 80,3% so với mục tiêu đặt ra tại Quyết định sô 1956/QĐ-TTg với tổng kinh phí khoảng 543.959 triệu đồng; giai đoạn 2016-2020, tổng số cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng là 146.691 lượt người, đạt 30% so với mục tiêu tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg với tổng số kinh phí 215.737 triệu đồng.

Đánh giá kết quả, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng áp dụng trong thực tiễn công tác, Bộ Nội vụ đã ghi nhận, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, số cán bộ, công chức cấp xã sau khi được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đã đáp ứng được với yêu cầu của công việc, vận dụng các kiến thức, chuyên ngành đã học vào thực tiễn giải quyết công việc do mình phụ trách... Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã dần đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ; Với các kết quả đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng được với thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có đủ năng lực làm công việc được phân công phụ trách.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường ghi nhận kết quả đã đạt được trong 2 giai đoạn và đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các Bộ, ngành tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng việc trang bị kiến thức cho các đối tượng là cán bộ, công chức xã trong tình hình mới./.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6100

Đã truy cập : 43748858